Ochsner
Chcem
nezáväznú
ponuku

Vzduch / voda

Tepelné čerpadlo odoberá teplo z okolitého vzduchu. Výparník je teda umiestnený vo vonkajšom prostredí, buď samostatne – variant "split", alebo v jednom celku so zvyškom technológie tepelného čerpadla – variant "kompakt".

Výhody

Dosahované súčinitele účinnosti tepelných čerpadiel OCHSNER vzduch / voda sa vplyvom dlhodobého vývoja blíži súčiniteľom účinnosti strojov zem/voda. Navyše, pri inštalácii odpadajú rozsiahle pozemné práce alebo drahé vykonávanie vrtov. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo obľuba tepelných čerpadiel typu vzduch/voda neustále rastie. V súčasnosti približne 70 – 75% všetkých inštalácií tepelných čerpadiel tvorí tento variant. Ďalšie výhody:

 • Tepelné čerpadlá typu vzduch/voda využívajú zmien v teplote vzduchu počas celého roku. Najmä ohrev teplej vody v letnom období, alebo ohrev bazénovej vody sa dá vykonať s minimálnymi nákladmi na energiu
 • Možnosť aktívneho chladenia
 • Výborné sezónne súčinitele účinnosti
 • Dostatok okolitého tepla vo vzduchu – nehrozí "vymrazenie kolektora a zníženie účinnosti tepelného čerpadla
 • Kvalitná inštalácia s výborným pomerom cena/výkon, dobrá návratnosť inštalácie
 • Absencia veľkých a drahých pozemných prác
 • Možnosť umiestniť výparník do stávajúcej záhrady alebo na pozemok, bez nutnosti väčších úprav
 • Pracuje dobre aj v stredných nadmorských výškach s obvyklou ročnou priemernou teplotou – využíva sa inverzný jav

Predpoklad inštalácie

Tepelné čerpadlo typu vzduch/voda môže pracovať takmer všade. Napriek tomu existuje niekoľko podmienok, ktoré je treba dodržať, aby inštalácia fungovala dlhodobo a bez problémov:

 • Výparník musí byť umiestnený v nulovom, alebo kladnom prevýšení oproti vnútornej jednotke (pri variante "split")
 • Vhodné miesto pre umiestnenie výparníka v prijateľnej vzdialenosti od vnútornej jednotky
 • Nutnosť odvodu kondenzátu z výparníka (vsakovaním, drenážou)
 • Dostatočný priestor okolo výparníka, aby bola zaistená správna funkcia

Skúsenosti našich klientov...

 • Zariadenie: OCHSNER GMLW 9 plus
 • Lokalita: Komorní Lhotka
 • Montáž: 2011
Konečne už nemusím vybiehať o desiatej večer do zimy, aby som „nakŕmil“ svoj hladný peletový kotol
M. B. Komorní Lhotka
1
Špecialista na tepelné čerpadlá už 42 let
2
Stovky tisíc spokojných zákazníkov v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku a ďalších krajinách
3
Najtichšie výparníky na trhu s hlučnosťou od 18 dB(A)
4
Najvyššie súčinitele účinnosti (skúšané vo WPZ Testzentrum Buchs, Švajčiarsko)
5
Široký sortiment vykonaní a výkonov od 2,2kW do 960kW
6
Teplota kúrenia až 65°C ( až 98°C u priemyselných aplikácií)
7
Vyskúšaná životnosť viac ako 20 rokov