Ochsner
Chcem
nezáväznú
ponuku

Princíp tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo si môžeme predstaviť ako zariadenie, ktoré s pomocou pridaného malého množstva energie dokáže premeniť všadeprítomné, nevyužiteľné, tzv. entropické teplo na využiteľné, formou zvýšenia teploty o niekoľko až niekoľko desiatok stupňov (kelvinov).

Toto zvyšovanie teploty využíva vlastnosti termodynamického cyklu vyparovania, kompresie a kondenzácie chladiva, ktoré cirkuluje v uzavretom okruhu.

Princíp je znázornený na obrázku:

Princip tepelného čerpadla

1. Vyparovanie

Chladivo v kvapalnej fáze prijíma energiu prostredníctvom výparníka zo zdroja tepla. Zdrojom môže byť voda, vzduch, alebo zem. So zvyšujúcou sa teplotou sa chladivo vyparuje do plynnej fáze.

2. Kompresia

Odparené, avšak ešte studené chladivo v plynnej fáze sa pomocou kompresora stláča a tým zvyšuje svoj tlak a teplotu. Chladivo vystupuje z kompresora ako tzv. horúci plyn.

3. Kondenzácia

Horúci plyn vstupuje do kondenzátora, kde odovzdáva svoju energiu do sústavy kúrenia a odchádza z kondenzátora ako teplé chladivo v kvapalnej fáze. Kúrenárska, alebo úžitková voda sa tým zohrieva na žiadanú teplotu.

4. Dekompresia

Teplé chladivo v kvapalnej fáze sa vedie potrubím k expanznému ventilu, kde sa odrazu zníži tlak. Tým sa taktiež zníži náhle aj teplota chladiva. Ďalej sa chladivo vedie do výparníka, kde rozdielom teplôt odoberá energiu z okolitého priestoru. Tento cyklus sa neustále opakuje.

Tepelné čerpadlo, ako násobiteľ energie

Koeficient účinnosti tepelného čerpadla (COP) udáva pomer medzi výstupným výkonom a vstupným príkonom tepelného čerpadla. Napríklad koeficient účinnosti 4 znamená, že ak dodáme do systému 1 kW elektrickej energie, na výstupnej strane dostaneme 4 kW tepelného výkonu. Tým získame bezplatne 3 kW energie zo Slnka a okolitého prostredia.

Skúsenosti našich klientov...

  • Zariadenie: OCHSNER AIR BASIC 109
  • Lokalita: Přerov
  • Montáž: 2018
Ideální pro pasivní dům, jsme spokojeni.
Přerov
1
Špecialista na tepelné čerpadlá už 42 let
2
Stovky tisíc spokojných zákazníkov v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku a ďalších krajinách
3
Najtichšie výparníky na trhu s hlučnosťou od 18 dB(A)
4
Najvyššie súčinitele účinnosti (skúšané vo WPZ Testzentrum Buchs, Švajčiarsko)
5
Široký sortiment vykonaní a výkonov od 2,2kW do 960kW
6
Teplota kúrenia až 65°C ( až 98°C u priemyselných aplikácií)
7
Vyskúšaná životnosť viac ako 20 rokov