Ochsner
Chcem
nezáväznú
ponuku

Vykurovanie tepelným čerpadlom

Základnou požiadavkou pre efektívny vykurovací systém s tepelným čerpadlom je čo najnižší rozdiel medzi vstupujúcou a vystupujúcou teplotou. Systém je tým účinnejší, čím je tento rozdiel nižší. Z tohto dôvodu bude každá inštalácia s tepelným čerpadlom vyžadovať čo najnižšie teplotné spády na vykurovacom systéme.

Dobrá inštalácia preferuje:

  • Nízkoteplotný systém oproti vysokoteplotnému,
  • Sálavé systémy oproti cirkulačným
  • Plošné vykurovanie oproti bodovému, alebo lokálnemu
  • Čo najmenšie zmeny teplôt v dome počas dňa
  • Teplota v kúrení je závislá na vonkajšej teplote (ekvitermické riadenie vykurovania)
  • Oddelenie častí budovy s rôznou vykurovacou teplotou pomocou samostatných okruhov
  • Oddelenie ohrevu teplej vody od vykurovania zvláštnym okruhom s prioritou ohrevu vody, apod.

Pri priemernej teplote (denný/nočný režim) v izbe 20°C majú moderné vykurovacie systémy (podlahové, stenové a stropné) maximálnu výpočtovú teplotu prívodu až 25-40°C s teplotným spádom okolo 10K.

Moderné vykurovacie stropné systémy môžu mať oproti klasickému podlahovému vykurovaniu až o 20% lepšiu účinnosť. Je to dané možnosťou udržiavať vo dome teplotu až o 1-2°C nižšiu, než pri podlahovom vykurovaní, pri zachovaní rovnakej pocitovej teploty.

Aj napriek tomu tepelné čerpadlá OCHSNER vyhovujú aj vysokoteplotným systémom, ktoré sú obvyklé pri rekonštrukciách budov, s teplotou prívodu až do 60°C. Maximálna prívodná teplota tepelných čerpadiel môže byť až 65°C. Aj tuto však platí, že čím nižšia je potrebná teplota k vykúreniu domu, tým vyššie sú dosahované úspory.

Skúsenosti našich klientov...

  • Zariadenie: OCHSNER GMSW 17 plus
  • Lokalita: Orlová
  • Montáž: 2012
Jednotka tepelného čerpadla pracuje tak ticho, že bežná chladnička, ktorú je každý doma prinútený znášať, je proti nej hlučný traktor.
J. K., Orlová
1
Špecialista na tepelné čerpadlá už 42 let
2
Stovky tisíc spokojných zákazníkov v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku a ďalších krajinách
3
Najtichšie výparníky na trhu s hlučnosťou od 18 dB(A)
4
Najvyššie súčinitele účinnosti (skúšané vo WPZ Testzentrum Buchs, Švajčiarsko)
5
Široký sortiment vykonaní a výkonov od 2,2kW do 960kW
6
Teplota kúrenia až 65°C ( až 98°C u priemyselných aplikácií)
7
Vyskúšaná životnosť viac ako 20 rokov