Ochsner
Chcem
nezáväznú
ponuku

Zem / voda

Tepelné čerpadlo odoberá teplo zo zeme, obvykle prostredníctvom dvoch najčastejších riešení – soľankový systémsystém priameho vyparovania chladiva.

Soľankový systém

Odoberá teplo zo zeme prostredníctvom média, ktorým je obvykle roztok etylénglykolu, propylénglykolu, alebo etanolu. Zberná šachtica musí byť umiestnená v najvyššom mieste inštalácie.

Súčasťou tepelného čerpadla bývajú taktiež primárne kolektory (zberače tepla), ktoré je možné umiestniť do zeme niekoľkými spôsobmi:

 • Meandrové uloženie (do strojom vytvorených drážok v pôde, alebo ploché uloženie)
 • Priekopové uloženie (úspora miesta a práce)
 • Hĺbkový vrt (minimálna potrebná plocha)

Výhody

Kvalitná inštalácia s dlhou dobou životnosti a veľkou účinnosťou prenosu tepla. Všetky tri spôsoby uloženia sú z hľadiska prevádzky a účinnosti takmer rovnocenné, rozdiely sú najmä v inštalovanej ploche a tým pádom v cene inštalácie. Základnými vlastnosťami soľankového systému sú:

 • Výborný súčiniteľ účinnosti
 • Možnosť pasívneho chladenia
 • Stabilný výkon a súčiniteľ účinnosti po väčšinu roka
 • Jednoduché a spoľahlivé riešenie pre väčšinu inštalácií – pokiaľ je podložie pre položenie kolektorov dostatočne kvalitné (vlhká hlinito piesčitá pôda)
 • Možnosť umiestniť kolektor do vrtu s minimálnym potrebným priestorom

Predpoklad inštalácie

 • Dostatočná veľkosť pozemku
 • Prístup pre techniku
 • Vhodné podložie pre položenie alebo vrty
 • Vhodný sklon alebo spád pozemku
 • Miesto pre umiestnenie zbernej šachtičky v najvyššom mieste kolektorového systému
 • Akceptácia pozemných prác z hľadiska zákazníka, apod.

Systém priameho vyparovania

Unikátna konštrukcia, kedy v systéme odpadá nutnosť použitia prenosového média, obvykle glykolu. Konštrukčne je tento typ tepelného čerpadla vykonaný tak, že odovzdávanie tepla na strane zdroja tepla prebieha priamo zo zeme do chladiva, prúdiaceho v medených rúrkach, potiahnutých plastom. Rúrky majú priemer 12 mm a dĺžku 70 m a ukladajú sa podobne, ako rozvody soľankového systému. V tomto prípade nie je možné použiť vrty.

Výhody

 • Kvalitná inštalácia s dlhou životnosťou a veľkou účinnosťou prenosu tepla. Keďže chladivo cirkuluje priamo v medených rúrkach uložených v zemi, odpadá odovzdávací výmenník tepla – výparník a taktiež obehové čerpadlo média. Tým sa zvyšuje spoľahlivosť zariadenia, znižujú sa náklady na čerpanie soľanky a znižuje sa tiež cena tepelného čerpadla.
 • Stabilný výkon a koeficient účinnosti po väčšiu časť roka
 • Jednoduché a spoľahlivé riešenie pre väčšinu inštalácií s dispozíciou príslušného pozemku

Predpoklad inštalácie

 • Dostatočná veľkosť pozemku
 • Prístup pre prípadnú techniku
 • Vhodné podložie pre uloženie
 • Vhodný sklon alebo svahovitosť pozemku
 • Miesto pre umiestnenie zbernej šachtice čo najbližšie k domu
 • Akceptácie pozemných prác z hľadiska zákazníka, apod.

Skúsenosti našich klientov...

 • Zariadenie: OCHSNER AIR 416 C BASIC
 • Lokalita: Rychvald
 • Montáž: 2016
Po několika topných sezónách jsme zjistili, že tepelné čerpadlo nevyžaduje skoro žádnou údržbu, v zimním období je doma teploučko jak když jsme topívali koksem :-)
Rychvald
1
Špecialista na tepelné čerpadlá už 42 let
2
Stovky tisíc spokojných zákazníkov v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku a ďalších krajinách
3
Najtichšie výparníky na trhu s hlučnosťou od 18 dB(A)
4
Najvyššie súčinitele účinnosti (skúšané vo WPZ Testzentrum Buchs, Švajčiarsko)
5
Široký sortiment vykonaní a výkonov od 2,2kW do 960kW
6
Teplota kúrenia až 65°C ( až 98°C u priemyselných aplikácií)
7
Vyskúšaná životnosť viac ako 20 rokov