Ochsner
Chcem
nezáväznú
ponuku

Voda / voda

Tepelné čerpadlo odoberá teplo obvykle z vody, ktorá sa nachádza v prijateľnej hĺbke, alebo vyviera na povrch v podobe prameňa.

Výhody

 • Spodná voda, nachádzajúca sa pod zemským povrchom, máva celoročne teplotu okolo +10°C. Z toho vyplýva, že tepelné čerpadlo už nemá veľa práce zodvihnúť túto teplotu na úroveň, ktorá je vhodná k vykurovaniu alebo k ohrevu úžitkovej vody.
 • Tepelné čerpadlá typu voda /voda mávajú teda tie najlepšie súčinitele účinnosti, s malou potrebou energie dokážu poskytnúť vysokú pridanú hodnotu v podobe lacnej výstupnej energie určenej k ohrevu.
 • Možnosť aktívneho aj pasívneho chladenia
 • Stabilný výkon a súčiniteľ účinnosti po celý rok

Predpoklad inštalácie

 • Dostatok vody pre daný typ tepelného čerpadla
 • Vyhovujúca kvalita vody
 • Dostatočná teplota vody
 • Schválenie čerpania vody hydrogeologickým úradom
 • Zaistenie odvodu použitej primárnej vody (vsakovacia studňa, apod.)

Skúsenosti našich klientov...

 • Zariadenie: Ochsner Air Basic 416 C
 • Lokalita: Pelhřimov
 • Montáž: 2017
Čerpadlo bez problému, tichý chod, vše OK. Výborná domluva s realizační firmou.
Pelhřimov
1
Špecialista na tepelné čerpadlá už 42 let
2
Stovky tisíc spokojných zákazníkov v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku a ďalších krajinách
3
Najtichšie výparníky na trhu s hlučnosťou od 18 dB(A)
4
Najvyššie súčinitele účinnosti (skúšané vo WPZ Testzentrum Buchs, Švajčiarsko)
5
Široký sortiment vykonaní a výkonov od 2,2kW do 960kW
6
Teplota kúrenia až 65°C ( až 98°C u priemyselných aplikácií)
7
Vyskúšaná životnosť viac ako 20 rokov