Za roky vývoja tepelných čerpadiel sa toto zariadenie zmenilo z exotického a často nepochopeného zdroja tepla na bežnú súčasť mnohých domácností, bytových domov, kancelárií a ďalších budov. Napriek tomu je pri inštalácii tepelného čerpadla potrebné dodržiavať základné pravidlá, ktoré tvoria rozdiel medzi kvalitnou a nekvalitnou inštaláciou. Každá konkrétna aplikácia má taktiež svoje požiadavky na optimálnu prevádzku. Ich rešpektovanie nám často môže priniesť veľké sumy peňazí v úsporách. Za účelom riešenia Vašej inštalácie sa s dôverou obráťte na našich technikov.

Ďalej si rozoberieme niekoľko jednoduchých odporúčaní pre efektívnu a úspornú inštaláciu tepelných čerpadiel:

Vykurovanie tepelným čerpadlom

Základnou požiadavkou pre efektívny vykurovací systém s tepelným čerpadlom je čo najnižší rozdiel medzi vstupujúcou a vystupujúcou teplotou. Systém je tým účinnejší, čím je tento rozdiel nižší. Z tohto dôvodu bude každá inštalácia s tepelným čerpadlom vyžadovať čo najnižšie teplotné spády na vykurovacom systéme.

Dobrá inštalácia preferuje:

Pri priemernej teplote (denný/nočný režim) v izbe 20°C majú moderné vykurovacie systémy (podlahové, stenové a stropné) maximálnu výpočtovú teplotu prívodu až 25-40°C s teplotným spádom okolo 10K.

Moderné vykurovacie stropné systémy môžu mať oproti klasickému podlahovému vykurovaniu až o 20% lepšiu účinnosť. Je to dané možnosťou udržiavať vo dome teplotu až o 1-2°C nižšiu, než pri podlahovom vykurovaní, pri zachovaní rovnakej pocitovej teploty.

Aj napriek tomu tepelné čerpadlá OCHSNER vyhovujú aj vysokoteplotným systémom, ktoré sú obvyklé pri rekonštrukciách budov, s teplotou prívodu až do 60°C. Maximálna prívodná teplota tepelných čerpadiel môže byť až 65°C. Aj tuto však platí, že čím nižšia je potrebná teplota k vykúreniu domu, tým vyššie sú dosahované úspory.

Ohrev teplej vody tepelným čerpadlom

Moderné systémy ohrevu teplej vody tepelným čerpadlom pre domácnosť obvykle kombinujú niekoľko funkcií:

Sortiment OCHSNER pre ohrev teplej vody nájdete tu.

Ohrev bazéna tepelným čerpadlom

Ohrev bazénu tepelným čerpadlom má svoje špecifiká. Okrem stratového výkonu bazénu je potrebné vedieť aj celkovú potrebu tepla, ktoré bazén spotrebuje počas roka.

Tepelnú stratu bazénu naši technici pripočítajú k celkovej tepelnej strate budovy, pričom je potrebné dbať na to, aby tepelné čerpadlo bolo schopné dodať potrebné množstvo tepla.

Pre akýkoľvek typ bazénu, najmä pre sezónnu prevádzku je veľmi potrebné riešiť jeho ohrev ako prídavnú funkciu k funkcii vykurovania tepelného čerpadla vzduch/voda. Tým jedno zariadenie, určené primárne k vykurovaniu, využijeme aj pre ohrev bazénu v letnom období, kedy nepotrebujeme kúriť. Ohrev bazénu takto vychádza veľmi lacno a zvyšuje návratnosť investície. Priemerné teploty v lete a v prechodnom období umožňujú dosahovať omnoho vyšší súčiniteľ účinnosti, ako v zime.

V prípade ohrevu bazénu je použitie tepelného čerpadla typu vzduch/voda často výhodnejšie než použitie tepelného čerpadla napríklad zem/voda, kde by sme museli zväčšiť plochu kolektorov pre odber dostatočného množstva tepla zo zeme. Okrem predraženia takej inštalácie by navyše toto teplo mohlo počas zimy chýbať vo vykurovaní, pokiaľ by sa kolektor nestihol dostatočne zregenerovať.

Vetranie a chladenie tepelným čerpadlom

V niektorých prípadoch nie je potrebné zadovážiť si drahú rekuperačnú jednotku pre reguláciu vnútornej teploty a využitie odpadového tepla. OCHSNER ponúka jednoduchšie integrované riešenie funkcie ohrevu teplej vody z odpadového vzduchu z vnútra domu. Tým súčasne dochádza k vetraniu budovy a taktiež k využitiu tepla, ktoré sme už raz zaplatili pre vykúrenie budovy.

Tepelné čerpadlá typu Europa majú naviac integrované ďalšie funkcie, napríklad možnosť pripojenia solárneho ohrevu, funkcie Smart Grid, časový režim vetrania, prídavný elektrický ohrev, apod.

Pre ďalšie informácie kontaktujte našich technikov.