Ohrev bazénu tepelným čerpadlom má svoje špecifiká. Okrem stratového výkonu bazénu je potrebné vedieť aj celkovú potrebu tepla, ktoré bazén spotrebuje počas roka.

Tepelnú stratu bazénu naši technici pripočítajú k celkovej tepelnej strate budovy, pričom je potrebné dbať na to, aby tepelné čerpadlo bolo schopné dodať potrebné množstvo tepla.

Pre akýkoľvek typ bazénu, najmä pre sezónnu prevádzku je veľmi potrebné riešiť jeho ohrev ako prídavnú funkciu k funkcii vykurovania tepelného čerpadla vzduch/voda. Tým jedno zariadenie, určené primárne k vykurovaniu, využijeme aj pre ohrev bazénu v letnom období, kedy nepotrebujeme kúriť. Ohrev bazénu takto vychádza veľmi lacno a zvyšuje návratnosť investície. Priemerné teploty v lete a v prechodnom období umožňujú dosahovať omnoho vyšší súčiniteľ účinnosti, ako v zime.

V prípade ohrevu bazénu je použitie tepelného čerpadla typu vzduch/voda často výhodnejšie než použitie tepelného čerpadla napríklad zem/voda, kde by sme museli zväčšiť plochu kolektorov pre odber dostatočného množstva tepla zo zeme. Okrem predraženia takej inštalácie by navyše toto teplo mohlo počas zimy chýbať vo vykurovaní, pokiaľ by sa kolektor nestihol dostatočne zregenerovať.