Tepelné čerpadlo odoberá teplo zo zeme, obvykle prostredníctvom dvoch najčastejších riešení – soľankový systémsystém priameho vyparovania chladiva.

Soľankový systém

Odoberá teplo zo zeme prostredníctvom média, ktorým je obvykle roztok etylénglykolu, propylénglykolu, alebo etanolu. Zberná šachtica musí byť umiestnená v najvyššom mieste inštalácie.

Súčasťou tepelného čerpadla bývajú taktiež primárne kolektory (zberače tepla), ktoré je možné umiestniť do zeme niekoľkými spôsobmi:

Výhody

Kvalitná inštalácia s dlhou dobou životnosti a veľkou účinnosťou prenosu tepla. Všetky tri spôsoby uloženia sú z hľadiska prevádzky a účinnosti takmer rovnocenné, rozdiely sú najmä v inštalovanej ploche a tým pádom v cene inštalácie. Základnými vlastnosťami soľankového systému sú:

Predpoklad inštalácie


Systém priameho vyparovania

Unikátna konštrukcia, kedy v systéme odpadá nutnosť použitia prenosového média, obvykle glykolu. Konštrukčne je tento typ tepelného čerpadla vykonaný tak, že odovzdávanie tepla na strane zdroja tepla prebieha priamo zo zeme do chladiva, prúdiaceho v medených rúrkach, potiahnutých plastom. Rúrky majú priemer 12 mm a dĺžku 70 m a ukladajú sa podobne, ako rozvody soľankového systému. V tomto prípade nie je možné použiť vrty.

Výhody

Predpoklad inštalácie